Štvrtok, 20. jún 2019
FESPA Awards 2019
FESPA

FESPA Census 2018

Vitajte v prieskume FESPA Census 2018.

Prieskum FESPA Census je globálny projekt zameraný na oblasť digitálnej a široko formátovej digitálnej tlače a sitotlače. Prieskum FESPA Census je najrozsiahlešia štúdia svojho druhu. V prvom cykle, ktorý sa uskutočnil v roku 2015, sa zapojili respondenti zo 64 krajín.

Prieskum je zameraný na tlačiarov a jeho vyplnenie zaberie približne 20 minút. Všetky získané odpovede sú dôverné a budú použité iba pre potreby prieskumu FESPA Print Census.


 

Prihlasovací kód SZSDT je   ACN28

  http://snaponline.infotrends.com/snapwebhost/s.asp?k=148674414749

    Celosvetový prieskum
     v oblasti digitálnej a široko formátovej tlače -  
     ZAPOJTE SA!
 

    FESPA Print Census 2017

 Ako poďakovanie za vyplnenie dotazníka FESPA Census môžete byť zaradení do zlosovania o ceny:

Prvá cena: Zájazd na výstavu FESPA 2018 v Európe. Spiatočná letenka v ekonomickej triede na výstavu FESPA 2018 v Európe, rezervovaná so súhlasom FESPA z krajiny kde víťaz pôsobí. Cena taktiež obsahuje dve po sebe idúce noci v hoteli podľa výberu FESPA v dňoch, ktoré určí FESPA.

Druhá cena: dvaja vylosovaní, každý získa Apple iPad Mini tablet

Oficiálne výsledky prieskumu FESPA Census budú publikované počas výstavy FESPA v máji 2018. Ako účastník prieskumu získate automaticky bezplatný prístup sumárnemu vyhodnoteniu.

Aby ste získali prístup k sumárnemu vyhodnoteniu výsledkov prieskumu FESPA Census uveďte, prosím, Vašu e-mailovú adresu na konci dotazníka.

 
Ďakujeme za Vaše odpovede a Váš čas!

Tešíme sa na spoluprácu.


Ľudovít *L*
Slovak SDPA Secretary
sekretár SZSDT

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
AHK
Polygrafia & Fotografia
focus pro
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT