Piatok, 21. september 2018
Vysokotlačené tričko Ďumbier 2018
FESPA
hlavná stránka informácie novinky Bill 14 - POZVÁNKA

Bill 14 - POZVÁNKA

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci s Asociací sítotisku a digitálního tisku ČR (ASD ČR)
a s podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov FESPA organizuje

14. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 14.

Seminár sa bude konať v dňoch piatok a sobota 5. - 6. októbra 2018 v hoteli Magnólia, Piešťany. www.hotelmagnolia.sk

Prednášať budú špičkoví európski i slovenskí odborníci z oblasti sitotlače, digitálnej tlače, reklamy a manažmentu.

Pozvanie prijali aj prezident FESPA a náš kolega a priateľ pán Christian Duyckaerts, Belgicko, exprezident FESPA pán György Kovács, Maďarsko, pán Graeme Richardson-Locke, UK - expert FESPA pre technológiu sitotlače, ako aj ďalší reprezentanti FESPA a zahraniční hostia.

Počas oboch dní seminára sa uskutoční už tradičná panelová diskusia a krátke prezentácie.


Predbežný PROGRAM seminára Bill 14 ako i PRIHLÁŠKA a ďalšie aktuálne informácie sú uverejnené na www.sietotlacovyzvaz.sk .


Účastnícky poplatok je 120 EUR,
respektíve 80 EUR pre členov SZSDT / ASD ČR.


Ubytovanie
si objednáva a hradí každý účastník individuálne

  Ubytovanie objednávajte na adrese
  (pri objednávke uveďte prosím heslo "sitotlačový seminár Bill 14")
 
  Hotel Magnólia
  Nálepkova 1, 921 01 Piešťany

  Tel.: +421 33 32 43 122, +421 33 32 43 118
  Fax.: +421 33 32 43 199

 
  Email: hotelmagnolia@hotelmagnolia.sk

  www.hotelmagnolia.sk


Poznačte si, prosím, tento dôležitý termín do Vášho diára a príďte načerpať nové informácie, stretnúť sa s kolegami a nadviazať nové pracovné i neformálne kontakty!

 

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!


Pozvaní sú aj študenti a učitelia vysokých škôl a stredných odborných škôl s umeleckým zameraním.


Tešíme sa na Vašu účasť - Výkonný výbor SZSDT

(...my sme taká Komunita...)


Program (predbežný06.09.2018)

                            5th  October 2018 – Friday / piatok

 8:30 – 9:00

Registrácia

 9:00 – 9:20

OTVORENIE (Ľudovít; Zlatko Šimko, SZSDT) vernisáž SERIGRAFIÍ; opening ceremony;

 

9:20 – 10:00

Christian Duyckaerts, Retail Communicators Belgium: Príhovor prezidenta FESPA; Statement by the President FESPA;

hlavná prezentácia – „Európske trendy v oblasti potlače POP reklamných nosičov“;  Trends in the European  POP printing industry;  

10:00 – 10:40 

Sean Holt, Generálny sekretár FESPA: príhovor a informácia o FESPA – Print Census 2017 and profit for purpose;  

FESPA Print Census 2017 and profit for purpose programm; 

10:40 – 11:00

György Kovács, Maďarsko: Novinky v oblasti výroby rezanej reklamy z polystyrénu; e.g. New way in foam cutting advartiesement; 

11:00 – 11:45  

Gaeme Richardson-Locke, FESPA: Kolormanažment; Colourmanagement;

11:45 – 12:15 

Chris Smith, UK: Budúcnosť maloobchodu;  Future of retail;

12:15 – 12:45

Jozef Holeš, Peter Ščasný, Spandex, Slovakia:  ...budúcnosť digitálnej tlače;  ...the future of digital printing;


12:45 – 13:00

 Martin Dekan, TEPEDE: Nové špeciálne textilné materiály pre digitálnu tlač; New special textile matherials for digital printing;

 

13:00 – 13:15

Robert Haas, SITASERVIS Praha, CZ: Nové produkty pre sitotlač; New matherials for screen printing;


13:15 – 13:30

Dušan Ševčovič, Excursion Services: Nová kolekcia reklamných predmetov pre 2019; New Excursion Services Adwertising catalogue for 2019;


13:30 – 14:30

obed / lunch (FOTO)

14:30 – 14:45

?? Jacek Stencel, Pasja, Poland, Rudolf Jančovič, Bratislava, SK: Tlač špeciálnych efektov UV farbami – výsledky zo SitoWorkshopu 2018;

Slovak special effects UV printing - Workshops 2018 results;

14:45 – 15:00

Katarína Hendrichovská, Europapier Slovakia: Nový vzorkovník Design papierov; New Design Paper Sampler 2019; 

15:00 – 15:15

?? Peter Gossanyi, Brandex Bratislava, SR: Nová kolekcia textilu  2019; New textile collection 2018;  

                    

14:00 - 18:30 

Seminár – Panelová diskusia a krátke prezentácie 

Open poster presentations and discussion;

18:30 – 20:00 

večera / dinner       BAČALAND

(reštaurácia hotel Magnólia, Piešťany www.hotelmagnolia.sk )

20:30  - 23:00     

bowling;   www.bowlingpiestany.sk  

                  

                                6th October 2018 – Saturday / sobota

                                just in SLOVAK Language

     9:00 

František Jírovec SICOPRINT, Praha, ČR;  Grafický sítotisk na speciální kartony;

Graphics screen printing on special cardboard paper;

?? Peter Kubínyi – patentová a známková kancelária Trenčín: Ochranná známka a patentová ochrana; Trademark and patent protection;

František Kavecký, FocusPro Bratislava: Prechod vedenia rodinnej firmy – generačná otázka; .....??;

Lucie Stutzbartová, ESPRINT s.r.o., Praha, ČR: Potlač papiera a serigrafie;

Paper and serigraphy printing; 

  

??Tomáš Zelený (Avery Dennison Graphic Solutions – Europe) – plenárna prednáška;?? 

Peťa Valachová:    ...história a symbolika pigmentov

František Kavecký – krátky príspevok – „slovenskí mileniári“

Ondrej Králik, Europapier: Nažehľovacie fólie SISER na textil;

 

To najlepšie z tlače, otázky a odpovede, výmena skúseností – záverečná diskusia - stoly;

Firmy: ONDIS, SR; TOPdesign s.r.o., Topoľčany, AGD print s.r.o., Zlín, ČR; SICOPRINT František Jírovec, Praha, ČR; ESPRINT s.r.o., Praha, ČR; UHAL, SR; 

Q & A and final discussion;

 12:30   

obed / lunch

Pozvaní študenti a učitelia vysokých škôl a stredných odborných škôl s umeleckým zameraním majú vstup VOĽNÝ.

Secondary art school and university students and teachers are warmly welcomed – entry FREE.

 

SZSDT si vyhradzuje právo doplnenia a zmeny programu.

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
AHK
Polygrafia & Fotografia
focus pro
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT