Pondelok, 1. jún 2020
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky Digitálny plagát 2019 - súťaž pre študentov

Digitálny plagát 2019 - súťaž pre študentov

Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
Vážení kolegovia,


dovoľte, aby sme touto formou pozvali Vašich študentov na účasť v 10. ročníku súťaže o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému "More - odpadkový kôš ľudstva",
ktorú s podporou FESPA organizuje Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov a Stredná umelecká škola v Trenčíne v spolupráci s firmou Spandex Slovakia s.r.o.,  Bratislava.

  

   stránka digitalnyplagat.sk

   bude otvorená 26.03.2019

Podmienky súťaže a termíny:

- téma súťažných prác: More - odpadkový kôš ľudstva
- súťaž je určená pre študentov stredných škôl (autor súťažnej práce musí byť v posudzovanom období študentom strednej školy)
- forma: plagát (veľkostný formát A2); plagát musí obsahovať text (názov - ľubovoľný, prípadne podľa aktuálneho návrhu aj miesto a čas konania určitej akcie, dátum a pod.)
- práca bude vypracovaná digitálne, odoslaná vo formáte JPG alebo JPEG pomocou stránky
digitalnyplagat.sk
- do súťaže sa zaradia práce, ktoré vznikli v školskom roku 2018-2019
- práce sa odosielajú v elektronickej forme cez úložnú schránku SZSDT  
(stránka umožní vkladať práce od 26. marca 2019) digitalnyplagat.sk
- každý študent môže vo svojom mene prihlásiť do súťaže maximálne 1 prácu (originálnu grafiku)
- každá súťažná práca môže mať svoj originálny názov (možno však použiť aj
"More - odpadkový kôš ľudstva" )
- posudzuje sa kreativita, nové myšlienky, odborná stránka, vystihnutie témy a pod.
- práce bude hodnotiť anonymne odborná i laická porota
- pôvodnosť prihlásených prác bude prekontrolovaná pomocou softvéru na ochranu autorských práv (antiplagiátorský softvér), ak softvér vyhodnotí prihlásenú prácu ako plagiát, bude vyradená zo súťaže a voči autorovi môžu byť aplikované sankcie zo strany navštevovanej školy)- tri víťazné práce budú odmenené:
 
1. cena
poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote 100 EUR,
2. cena
poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote   50 EUR,
3. cena
poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote   33 EUR

- dôležité dátumy:

-- vyhlásenie súťaže: 04. február 2019
-- do súťaže budú zaradené práce uložené v príslušnom oddelení stránky SZSDT do 04. mája 2019 (ukončenie súťaže)
-- SZSDT si vyhradzuje právo zaslané dielo nezaradiť do súťaže ak nespĺňa podmienky súťaže, je v rozpore s platnou legislatívou, alebo etickými a mravnými normami
-- zaradením do súťaže dáva autor súhlas na nekomerčné použitie práce v rámci aktivít SZSDT a FESPA

 

-- osobné údaje účastníkov súťaže budú spracované podľa pravidiel GDPR
-- vyhodnotenie súťažných prác: (predpokladaný termín) počas digitálneho DigiWorkshopu na SUŠ v Trenčíne - jún 2019
-- najlepšie práce budú po ukončení súťaže vytlačené digitálne (Spandex Slovakia s.r.o., Bratislava) na vhodný nosič a vystavené počas 15. medzinárodného seminára pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 15 v októbri 2019 v Piešťanoch, prípadne na ďalších akciách organizovaných SZSDT, ASD ČR a FESPAĎalšie aktuálne informácie budú uverejnené v na  www.sietotlacovyzvaz.sk   a  
digitalnyplagat.sk 


V prípade relevantných otázok kontaktujte, prosím, sekretariát SZSDT:  mobil 0902 920 223 alebo  info@sietotlacovyzvaz.sk

Tešíme sa na spoluprácu a hodnotné práce.Ľudovít *L*
sekretár SZSDT
Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
AHK
Polygrafia & Fotografia
focus pro
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT