Pondelok, 5. december 2022
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky 5. DigiPlagát 2014 - súťaž pre študentov

5. DigiPlagát 2014 - súťaž pre študentov

Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
Vážení kolegovia,
 

 dovoľte, aby sme touto formou pozvali Vašich študentov na účasť v 5. ročníku súťaže o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému "Fauna a flóra",
ktorú organizuje Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov a Stredná umelecká škola v Trenčíne v spolupráci s dodávateľskou firmou Nanotec s.r.o., Vrbové
s podporou Federácie európskych sitotlačových zväzov (FESPA).


Podmienky súťaže a termíny:

- téma súťažných prác: Fauna a flóra
- forma: plagát (veľkostný formát A2); plagát musí obsahovať text
- práca bude vypracovaná digitálne, odoslaná vo formáte PDF
- práce sa odosielajú v elektronickej forme (v závislosti od veľkosti súboru) ako príloha e-mailu, alebo cez úložnú schránku, po prípade na CD nosiči
- súťaž je určená pre študentov stredných umeleckých škôl (autor súťažnej práce musí byť v posudzovanom období študentom SUŠ)
- do súťaže sa zaradia práce, ktoré vznikli v školskom roku 2013-2014
- každý študent môže prihlásiť do súťaže maximálne 2 práce
- práce budú po ukončení súťaže vytlačené digitálne na vhodný nosič (Nanotec s.r.o., Vrbové); posudzovať ich bude odborná i laická porota počas jednodňového digitálneho seminára na SUŠ v Trenčíne (termín bude včas oznámený)
- posudzuje sa kreativita, nové myšlienky, odborná stránka, vystihnutie témy a pod.
- súťažná práca musí mať svoj názov (Fauna a flóra je iba téma)

- tri víťazné práce budú odmenené:
 
1. cena tablet
v hodnote do 130 EUR,
2. cena
poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote 70 EUR,
3. cena
poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote 33 EUR

- dôležité dátumy:

-- vyhlásenie súťaže: 02. apríl 2014
-- prihlášky na účasť v súťaži doručené na sekretariát SZSDT: napíšte a pošlite e-mailom do 11. apríla 2014
-- do súťaže budú zaradené práce doručené e-mailom na sekretariát SZSDT do 16. mája 2014
-- vyhodnotenie súťažných prác: (predpokladaný termín) počas seminára na SUŠ v Trenčíne - začiatok júna  2014

- víťazné práce budú vystavené počas 10. medzinárodného seminára pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 10 v októbri 2014 v Piešťanoch, ako aj na ďalších akciách organizovaných SZSDT, ASDT ČR a FESPA.


Prihlášky (stačí základný text a kontaktné údaje) a súťažné práce ako i Vaše prípadné otázky posielajte e-mailom na adresu sekretariátu SZSR: info@sietotlacovyzvaz.sk

alebo poštou:

Slovenský zväz sieťotlačiarov
a digitálnych tlačiarov

K výstavisku 13
912 50  TrenčínSo súťažnou prácou pošle autor krátku anotáciu (niekoľko viet pre vysvetlenie autorského zámeru pre riešenie práce).

Tabuľka pre popis súťažnej práce ako i ďalšie aktuálne informácie budú uverejnené v krátkom čase. 


Tešíme sa na spoluprácu a hodnotné práce.
 

 Želám pekný deň

 

Ing. Ľudovít Bartoš, CSc. 

sekretár SZSDT 

00421 902 920 223 

info@sietotlacovyzvaz.sk 

 

 

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
ITMA 2023 Milan
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT