Streda, 28. september 2022
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky Divadelný plagát - DigiPlagát 2017 - súťaž pre študentov

Divadelný plagát - DigiPlagát 2017 - súťaž pre študentov

Pozývame študentov stredných škôl na účasť v 8. ročníku súťaže o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému "Divadelný plagát",
ktorú organizuje Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov a Stredná umelecká škola v Trenčíne v spolupráci s dodávateľskou firmou Spandex s.r.o., Bratislava.Podmienky súťaže a termíny:

- téma súťažných prác: Divadelný plagát
- súťaž je určená pre študentov stredných škôl (autor súťažnej práce musí byť v posudzovanom období študentom strednej školy)
- forma: plagát (veľkostný formát A2); plagát musí obsahovať text (názov - ľubovoľný, prípadne podľa aktuálneho návrhu aj miesto a čas konania určitej akcie, dátum a pod.)
- práca bude vypracovaná digitálne, odoslaná vo formáte JPG alebo JPEG
- do súťaže sa zaradia práce, ktoré vznikli v školskom roku 2016-2017
- práce sa odosielajú v elektronickej forme cez úložnú schránku SZSDT  
(stránka umožní vkladať práce od januára 2017)  digital.sietotlacovyzvaz.sk
- každý študent môže prihlásiť do súťaže maximálne 2 práce (originálne grafiky, nestačí iba zmeniť farbu pozadia)
- každá súťažná práca musí mať svoj originálny názov (
"Divadelný plagát" je iba zadaná téma)
- posudzuje sa kreativita, nové myšlienky, odborná stránka, vystihnutie témy a pod.
- práce budú po ukončení súťaže vytlačené digitálne na vhodný nosič (Spandex s.r.o., Bratislava), posudzovať ich bude odborná i laická porota


- tri víťazné práce budú odmenené:
 
1. cena
poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote 100 EUR  a ročné predplatné NGP,
2. cena
poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote   50 EUR
a ročné predplatné NGP 

3. cena poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote   33 EUR a ročné predplatné  NGP

 
- dôležité dátumy:

-- vyhlásenie súťaže: 2. december 2016
-- do súťaže budú zaradené práce uložené v príslušnom oddelení stránky SZSDT  do 2. februára 2017 (ukončenie súťaže)
-- SZSDT si vyhradzuje právo zaslané dielo nezaradiť do súťaže ak nespĺňa podmienky súťaže, je v rozpore s platnou legislatívou, alebo etickými a mravnými normami
-- zaradením do súťaže dáva autor súhlas na nekomerčné použitie práce v rámci aktivít SZSDT a FESPA
-- vyhodnotenie súťažných prác: (predpokladaný termín) počas digitálneho DigiWorkshopu na SUŠ v Trenčíne - február 2017

- víťazné práce budú vystavené počas 13. medzinárodného seminára pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 13 v októbri 2017, prípadne na ďalších akciách organizovaných SZSDT, ASDT ČR a FESPA.Ďalšie aktuálne informácie budú uverejnené v na  www.sietotlacovyzvaz.sk   a  
digital.sietotlacovyzvaz.sk 


V prípade relevantných otázok kontaktujte, prosím, sekretariát SZSDT:  mobil 0902 920 223 alebo  info@sietotlacovyzvaz.sk

Tešíme sa na spoluprácu a hodnotné práce.

Ing. Ľudovít Bartoš, CSc.
sekretár SZSDT


Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
ITMA 2023 Milan
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT