Pondelok, 25. september 2023
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky 6. ArtWorkshop UMB 2018

6. ArtWorkshop UMB 2018

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov, ako záujmové združenie v Slovenskej republike, vytvára platformu pre rozvoj sitotlače a digitálnej tlače.

 Spoločný záujem sa, vzhľadom na prierezový charakter využitia sitotlačovej a digitálnej  technológie, premieta do celého radu výrobných odborov. Činnosť SZSDT a jeho sekretariátu je zameraná predovšetkým na oblasť vzdelávania a výchovy odborníkov a zvyšovanie ich kvalifikácie. Veľkú pozornosť v tejto oblasti venuje spolupráci so strednými a vysokými školami, ktoré predstavujú potenciál pre výchovu nových kádrov pre uplatnenie v oblasti dizajnu, reklamy a umenia.

 Počas troch dní sa v priestoroch Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v dňoch 14. – 16. januára 2018 konalo v poradí už šieste pracovné stretnutie budúcich učiteľov umeleckých predmetov pod názvom 6. ArtWorkshop UMB 2016, ktoré organizoval SZSDT.

 Cieľom workshopu bolo poskytnúť študentom – budúcim učiteľom výtvarnej výchovy - možnosť vyskúšať si pod vedením skúsených lektorov (Ľubomír Kobida, Milan Binčík, Ľudovít Bartoš) nové kreatívne postupy a možnosti použitia technológie sitotlače pri tlači umeleckých serigrafií.

 Téma prác bola voľná. Z technologického hľadiska organizátori uprednostnili postup „á la prima“, pri ktorom sa umelecké dielo – serigrafia – tvorí vytváraním šablóny pre tlač priamo na site vykrývaním (blokovaním voľných otvorov sita) s následnou tlačou na papier.

 Na workshope sa zúčastnilo 11 študentov. Niektorí počas prácou naplnených troch dní stihli vytvoriť dve umelecké serigrafie. V závere tretieho dňa sa v diskusii pri okrúhlom stole účastníci navzájom podelili o ideové a myšlienkové pozadie vytvorených prác ako i o celkové dojmy z workshopu.

 Z vytvorených serigrafií vzniklo súborné dielo, ktoré bude prezentované na najbližších akciách SZSDT.

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT