Pondelok, 22. júl 2024
SZSDT
FESPA

kontakty

Sekretariát zväzu
sídlo: SZSDT, Bratislavská 752, Priemyselný park, 911 05 Trenčín

tel.: +421-32-74 30 433
fax: +421-32-74 30 434

mob: +421 902 920 223
e-mail: info@sietotlacovyzvaz.sk

IČO: 311 169 90
DIČ: 202 137 39 37

bankový účet číslo: 2625341509/1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK96 1100 0000 0026 2534 1509


Sekretár zväzu
Ing. Ľudovít Bartoš, CSc.
GSM: +421 902 920 223
info@sietotlacovyzvaz.sk
bartos@bartos.sk
www.bartos.sk

Prezident zväzu
Zlatko Šimko
Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto n.V.
GSM: +421 903 754 907
zlatkosimko@texo.sk
www.texo.sk

Viceprezident zväzu
Ľubomír Kobida
Stummerova 38, 955 01 Topoľčany
GSM: +421 905 380 153
lubomirkobida@gmail.com
http://www.topdesign.name/
www.jo-ungerer.com

Člen Výkonnej riadiacej rady
Rudolf Jančovič
Bratislavská 1125, 900 46 Most pri Bratislave
GSM: +421 908 199 910
jancovic@kasi.sk
www.kasi.sk

Člen Výkonnej riadiacej rady
Ing. Emil Mihala
K Výstavisku 1, 911 01 Trenčín
GSM: +421 917 447 173
mihala@webprint.sk
www.webprint.sk

Predseda dozornej rady zväzu
Ľubomír Slávik
Štefánika 32/36, 922 03 Vrbové
GSM: +421 905 600 797
lunas@lunas.sk
www.lunas.sk

 
Člen dozornej rady zväzu
Peter Valach
Čremchová 3, 831 01 Bratislava
GSM: +421 903 453 113
info@textilprint.sk
www.textilprint.sk
Člen dozornej rady zväzu
Milan Binčík
Štefánikova 15, 921 01 Piešťany
tel: +421 905 262 959
mbincik@gmail.com
web.stonline.sk/siebi
Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT