Pondelok, 24. jún 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka SZSDT profil zväzu a história

profil zväzu a história

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov - (SZSDT) vznikol ako živnostenské spoločenstvo a bol riadne zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 2. septembra 1993 pod číslom OVV/2 - 20/92 -26.

Základným cieľom SZSDT je vytvorenie platformy pre rozvoj sitotlače a digitálnej tlače a zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov. Činnosť zväzu je zameraná na oblasť výchovy odborníkov, zvyšovanie ich kvalifikácie, ale aj na rekvalifikáciu a zabezpečovanie rekvalifikačných kurzov a s tým spojených odborných skúšok.

Počas svojej existencie zorganizoval sekretariát SZSDT viacero odborných seminárov zameraných na aktuálne otázky z oblasti technológie, ekológie, odpadového hospodárstva, legislatívy a podobne, na ktorých sa zúčastnili ako prednášatelia poprední domáci i zahraniční odborníci z danej oblasti.

Ako riadny člen Európskej federácie sitotlačových zväzov - FESPA organizuje SZSDT, pre svojich členov ale aj nečlenov, návštevy medzinárodných výstav zameraných na sitotlač a digitálnu tlač, ktoré sa konajú v pravidelných cykloch v rôznych európskych mestách (Lyon, Mníchov, Amsterdam, Berlín, Ženeva, Barcelona, Londýn, Hamburg).

Okrem toho organizuje priebežne rad neformálnych stretnutí tlačiarov na rôznych úrovniach a udržiava a rozvíja kontakty s ostatnými národnými sitotlačovými zväzmi v Európe a vo svete.

Valné zhromaždenie členov pôvodného SZSR, ktoré sa konalo14. októbra 2011 v hoteli Sorea Sĺňava, Piešťany rozhodlo o doplnení názvu zväzu o slovo "digitálny".

Doplnenie názvu v znení Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) bolo na MV SR zaregistrované dňa 3. augusta 2012 pod číslom OVV/2 - 20/92 -26 - 5.

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT