Pondelok, 22. júl 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka členovia SZSDT prihláška za člena SZSDT

prihláška za člena SZSDT

Riadnym členom Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov sa môže stať každý - jednotlivec alebo firma - so záujmom o sieťotlač a digitálnu tlač, ak súhlasí so Stanovami zväzu a zaplatí ročný členský príspevok.

SZSR je od roku 1994 riadnym členom Európskej federácie sitotlačových zväzov - FESPA.

    Ako výhody každý člen národného sitotlačového zväzu dostáva
  • permanentne rôznymi kanálmi najnovšie informácie o vývoji v oblasti sitotlače a digitálnej tlače v Európe a súčasne má možnosť kontaktovať sa s partnerskými organizáciami vo svete
  • pozvánky na semináre, konferencie, prednášky, študijné cesty a iné celosvetové podujatia pre sitotlač a digitálnu tlač
  • aktualizované informácie o akciách a výstavách FESPA
  • špeciálnu členskú zľavu na akcie, semináre ale aj publikácie vydávané pod hlavičkou FESPA
  • prostredníctvom svojhom národného zväzu - SZSDT sa môžete podieľať nielen na aktivitách na Slovensku, ale aj vo svete
  • cez webovú stránku Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov www.sietotlacovyzvaz.sk a www.fespa.com máte stále aktualizovaný prehľad aktivít FESPA, SZSDT a ostatných partnerských sitotlačových zväzov v Európe a vo svete

Pre detailnejšie informácie o výhodách, právach a povinnostiach člena SZSDT si otvorte Stanovy SZSDT, alebo kontaktujte seretariát SZSDT

Ak už je vaša firma zaregistrovaná v databáze tlačiarov alebo dodávateľov, prihláste sa. Nemusíte vypĺňať všetky údaje znova, ale použijú sa tie, ktoré ste vložili pri registrácii do databázy.

Členstvo v SZSDT
Žiadam o členstvo v SZSDT: nie
individuálne (90 €)
firemné (250 €)

Základné údaje o subjekte
Názov firmy:
Sídlo (mesto):
Ulica:
PSČ:
IČO:
IČ DPH:
Konateľ firmy:
Telefón:
Mobilný telefón:
Fax:
Email:
WWW:
Popis firmy:
Logo firmy:
(PNG/GIF/JPG, max 150×50px)
Počet zamestnancov:

Technológie tlače
Nedisponujeme vlastnou tlačou
Sieťotlač
Digitálna tlač
Tampoprint
Ofsetová tlač
Iné (špecifikujte)

Zameranie firmy:
Signmaking
Potlač textilu
Potlač skla
Potlač keramiky
Potlač obalov
Širokospektrálne grafické aplikácie
Potlač papiera
Potlač plošných spojov a elektroniky
Potlač automobilových produktov
Priemyselné značkovanie
Digitálna potlač
Tampoprint
DTP a Pre-press
Finálne úpravy výrobkov a obalov
Dodávky materiálov a farieb pre tlač
Služby a servis pre tlač
Iné (špecifikujte)

Prihlasovacie údaje pre budúcu editáciu profilu subjektu
Prihlasovacie meno
Heslo
Heslo ešte raz:

Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách SZSDT a FESPA
áno    nie

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT