Pondelok, 24. jún 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky Akreditácia kontinuálneho vzdelávania

Akreditácia kontinuálneho vzdelávania

Sieťotlačový zväz SR bol listom zo dňa 08.11.2010 číslo MŠSR-3165/2010-920 informovaný o udelení akreditácie.

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 110 hodín

Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

  • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
  • učiteľ pre primárne vzdelávanie
  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 357/2010 - KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 25

Doba platnosti akreditácie je: do 31. decembra 2015

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT