Pondelok, 22. júl 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky Inovačné vzdelávanie učiteľov umeleckých predmetov

Inovačné vzdelávanie učiteľov umeleckých predmetov

"Špeciálne tlačové metódy a postupy pre učiteľov odborných výtvarných predmetov"

V stredu 23. septembra 2015 sa v priestoroch Strednej umeleckej školy v Trenčíne uskutočnili záverečné prezentácie prác učiteľov v rámci inovačného vzdelávania 2015-1, ktoré organizoval SZSDT.

Pred štvorčlennou komisiou (Zlatko Šimko, Ľubomír Kobida, Leon Lee Stecher a Ing. Ľudovít Bartoš, CSc.) prezentovalo svoje práce a nadobudnuté zručnosti 10 učiteľov SUŠ v Trenčíne.

Komisia po vypočutí a vyhodnotení prezentovaných prác konštatovala, že všetci účastníci splnili podmienky inovačného vzdelávania a udelila prítomným učiteľom OSVEDČENIE, ktorým súčasne získali 25 kreditov.

BLAHOŽELÁME!                     *L*
                                                              

 

ZOZNAM

absolventov inovačného vzdelávania SZSDT 2015-1

Špeciálne tlačové metódy a postupy pre učiteľov odborných   výtvarných predmetov, 

 

  ktoré ukončili podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prezentáciou záverečnej práce pred komisiou

dňa 23. septembra 2015

 

Osvedčenie číslo

Titul, priezvisko, meno

01 - 2015

    Ing. Bérešová Silvia 

02 - 2015

    Mgr. Bitarovský Marek

03 - 2015 

    Ing. Gulánová Soňa

04 - 2015 

    Mgr. art. Jágerská Michaela

05 - 2015 

    Mgr. art. Kakody Vladislav 

06 - 2015 

    Mgr. art. Oliš Štefan

07 - 2015 

    Mgr. Poruban Santová Ivana

08 - 2015 

    Mgr. art. Smoleňák Michal

09 - 2015 

    Mgr. art. Storinský Tomáš

10 - 2015

    Ing. arch. Vilkovský Viktor


 
Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT