Pondelok, 22. júl 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky Bill 16 - PRELOŽENÉ

Bill 16 - PRELOŽENÉ

Na mimoriadnom pracovnom stretnutí VV a DR SZSDT 2020-5, ktoré sa konalo 24. septembra 2020 v priestoroch reštaurácie Furman Ratnovce, sme prediskutovali a zvážili aktuálnu situáciu, obmedzenia a zdravotné riziká.

Na základe aktuálnych vládnych opatrení pre Slovensko ako i reakcií pozvaných prednášateľov, oslovených sponzorov, VIP hostí a domácich i zahraničných účastníkov Výkonný výbor SZSDT rozhodol preložiť termín konania 16. Medzinárodného seminára sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov – Bill 16 na rok 2021.
      

 

O tomto rozhodnutí budeme informovať dodávateľov objednaných služieb a tovarov, prednášateľov, potenciálnych účastníkov i všetkých zainteresovaných prostredníctvom e-mailov, telefonicky i na web stránke SZSDT.
     
Veríme, že situácia v budúcom roku bude priaznivá a skúsenosti a materiály pre Bill 16 využijeme pri príprave nášho seminára, ktorý plánujeme zorganizovať opať v tradičnom termíne - október 2021.


V mene členov Výkonného výboru a Dozornej rady SZSDT želám pevné zdravie, veľa optimizmu a energie a teším sa na stretnutie pri spoločných aktivitách SZSDT/FESPA.

Ľudovít Bartoš *L*
sekretár SZSDT
Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT